Implantaten

Implantaten zijn titanium schroeven, die in de kaak worden geplaatst. Ze vormen het fundament om kronen, bruggen of protheses op te plaatsen. Er kan bijvoorbeeld een loszittende prothese of een grote brug (van oor tot oor) op bevestigd worden. Implantaten doen in sterkte niet onder voor natuurlijke wortels of losse tandvervanging.

Frame of plaatje?

Bij een partiële prothese wordt een onderscheid gemaakt tussen een basis van kunsthars (een plaatje) en een basis van metaal (een frame). Als een aantal tanden en kiezen ontbreekt, kunnen die worden aangevuld met een plaatje van kunsthars. Het houvast van zo’n plaatje is meestal beperkt. Daarom worden er vaak kleine haakjes aan bevestigd die om de natuurlijke tanden en kiezen komen te zitten. Bij een frame vormt een metalen plaat een geheel met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden worden geplaatst. Doordat een frame sterker is dan een plaatje, kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Bovendien heeft de kaak minder te lijden, zodat hij niet zo snel zal slijten.

Combinaties met implantaten

Klikgebit
Door het slinken van kaakbot kan een prothese los gaan zitten. Het heeft dan niet meer voldoende houvast op de kaak. Door een prothese via een steg of drukknoppen op implantaten vast te zetten, klikt de prothese vast aan de kaak. Dan zit hij gegarandeerd muurvast. Het biedt gemakt en zekerheid. Nadat de implantaten zijn ‘ingegroeid’ in het de kaak, worden er drukknoppen of een steg in geplaatst. Hierop wordt vervolgens de prothese geplaatst.

 

Kroon op implantaat
Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan een implantaat in het bot worden geplaatst met daarop een vastgeschroefde of gelijmde kroon. Zo hoeft  niet in de aangrenzende tanden of kiezen worden geboord.

 

Brug op implantaat
Als meerdere tanden of kiezen ontbreken, kan een brug op implanteten worden bevestigd. Daarmee krijgt u een vaste vervanging. Het is niet altijd nodig om voor elke ontbrekende tand of kies een implantaat te plaatsen; een driedelige brug kan soms op twee implantaten worden geplaatst.